Den strategiske investeringsarmen til SpareBank 1 SR-Bank innen fintech-, teknologi- og impactselskaper

Om Finstart

Finstart Nordic ble etablert i 2018 av SpareBank 1 SR-Bank ASA, som den strategiske investeringsarmen innen fintech, teknologi og impact-selskaper.

Finstart er et 100 % eid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA med base i Oslo og Stavanger, tett integrert i konsernets arbeid med strategisk forretningsutvikling og innovasjon, med muligheter for samarbeid, partnerskap og distribusjonsmuligheter.

Vi ønsker å være en aktiv eier, som spiller på både finanskonsernets domenekunnskap og et utvidet økosystem innen bank og finans for å skape utvikling og vekst i de selskapene vi investerer i.

Investeringsmandat

Vårt mandat er å gjøre strategiske investeringer innen fintech, teknologi og bærekraft som kan styrke eller utvide eksisterende verdikjeder i SR-Bank som finanskonsern. En forutsetning for å gjøre investeringer er at vi identifiserer synergimuligheter med konsernet, og at begge parter finner det nyttig å inngå et samarbeid eller partnerskap.

Vi er et corporate venture selskap som investerer i seed og tidligfase vekstselskaper, med mulighet for å gjøre oppfølgingsinvesteringer gjennom flere runder. Ticket size per investeringsrunde er normalt NOK 2-10 millioner.

Vårt bidrag til vekst og skalering av selskaper er en aktiv eierrolle, der vi søker å skape synergier med eget konsern, SpareBank 1 alliansen eller vårt utvidede økosystem innen bank, finans og næringslivet generelt; uten å legge noen begrensninger for fremtidig vekst for dere som start-up eller vekst selskap.

Portefølje

Her er en oversikt over de selskapene vi har eierskap i.

Team

Et svært effektivt team med base i Oslo og Stavanger, støttet av sterke bransjekompetanse- og domenespesialister i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Herunder en svært tett kobling til strategisk forretningsutvikling, innovasjon og teknologiutvikling.

Vidar Aksland

CEO

Christopher Hjelseth

Director Investments and Portfolio Development